Reklamace

Záruka a reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (Kupující-spotřebitel“) , nebo 12 měsíců pro podnikatele („Kupující–podnikatel“).

Obchod www.superkresla.cz Vám poskytuje záruku na zboží dle obecně platných předpisů a to po dobu stanovenou zákonem.

Reklamaci je kupující povinnen uplatnit bezprostředně po zjištění rozporu s kupní smlouvou (vada zboží).

V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto však nezbavuje odběratele povinnosti samostatně se informovat o stavu reklamace.

V případě nekomunikace zákazníka, odmítnutí převzetí zásilky na dobírku či odmítnutí převzetí reklamace či vrácení zboží můžeme fakturovat náklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč/den/ zboží do objemu do 0,2m3 , za zboží větší 50kč/ den. Viz. Též  VII. Svépomocný prodej § 2609

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat například pokud:

  • je zboží poškozené, nefunkční
  • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek)

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením, častým používáním  nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Vaše reklamace zasílejte běžnou balíkovou poštou na adresu:

Superkřesla.cz - Zdeněk Bártek

Smetanova 333

793 26  Vrbno pod pradědem

Telefon: +420 739 356 439

 

e-mail: info@superkresla.cz

 

         K reklamované zásilce je nutné přibalit kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační list.
         K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit vyplněný reklamační formulář.
 
Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena v okamžiku přijetí reklamovaného zboží, v mimořádných případech do 5 dnů od obdržení reklamační zásilky.
 
Odmítnutí přijetí do reklamace
 
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

NajduZboží.cz