Jak nakupovat

 

Následující text Vás provede postupem objednání produktů na našich stránkách.

Po výběru zboží z jednotlivých kategorií jej přidáte do svého nákupního košíku tlačítkem "Do košíku" v rozbalené kategorii nebo "Přidat do košíku" v kartě zboží. Pokud budete chtít objednat větší množství jednoho druhu zboží, otevřete kartu zboží a u tlačítka "Přidat do košíku" je kolonka udávající počet zboží, jež chcete objednat. Tuto vyplníte příslušnou číslovkou a stisknete tlačítko "Přidat do košíku".

Zboží bude přidáno do Vašeho nákupního košíku. Dále můžete pokračovat v přidávání vybraného zboží do nákupního košíku, nebo dokončit objednávku - uzavření nákupního košíku a vyplnění údajů k objednávce.

V případě, že další zboží nevyberete, do nákupního košíku se lze vrátit v záložce "Nákupní košík" na horní liště e-shopu a můžete svou objednávku dokončit. Položky lze z nákupního košíku vymazat tlačítkem "X".

Dále vyberete způsob dopravy, který Vám vyhovuje, způsob platby, kontaktní/fakturační údaje a dokončíte objednávku.

Potvrzení Vaší objednávky Vám přijde na Vámi zadanou mailovou adresu. Případné dodatečné změny objednávky s námi konzultujte na mailu info@superkresla.cz

Přejeme spokojený nákup!

Pravidla soutěží

Pravidla soutěží na www.zidlickarna.cz a její facebookové stránce https://www.facebook.com/zidlickarna/
Základní ustanovení
Pořadatelem soutěží je Zdeněk Bártek - Superkřesla.cz, Komenského 290, Vrbno pod Pradědem, 793 26, IČ:07272278, DIČ: CZ8308284875
Soutěže budou probíhat na území České republiky v termínu vyznačeném v soutěžním příspěvku na facebookové stránce https://www.facebook.com/zidlickarna/ (dále také jako „doba trvání Soutěže“).
1.        Do soutěže jsou vloženy výhry dle znění zadání konkrétní soutěže / soutěžního příspěvku.  
2.        Účast v Soutěži je podmíněna pouze komentářem pod soutěžním příspěvkem - a to i v případě, je-li v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od www.zidlickarna.cz.
3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.
 4.       Účastník soutěže nemá nárok výhru vymáhat soudní cestou. 
Účast v soutěži
1.       Účastník soutěže odešle svůj komentář pod soutěžní příspěvek prostřednictvím rozhraní Facebooku na stránce https://www.facebook.com/zidlickarna/
2.        Soutěže se nelze u jednoho soutěžního příspěvku zúčastnit opakovaně. Provovatel si vyhrazuje právo nezapočítat účast, kterou vyhodnotí jako podvodnou a vyřadit soutěžícího ze soutěže.
3.       Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s plným zněním pravidel soutěže.
4.      Z účasti v soutěži budou vyloučeny vulgární a nevhodné komentáře.
 
HODNOCENÍ:
Výhru získá soutěžící dle pořadí svého komentáře a náhodného výběru losovacím automatem http://www.generatorcisel.zaridi.to/ který vylosuje jedno číslo v rozmezí 1 až X, přičemž X znamená z celkový počet komentářů pod příspěvkem v době ukončení a vyhlášení soutěže. Generátorem vylosované číslo je losováno pouze jednou a vyjadřuje číslo komentáře, který vyhrál.
Do losování jsou vždy zařazeny všechny komentáře soutěžících, které byly učiněny DO VYHLÁŠENÍ soutěže.
Do soutěžních komentářů se NEZAPOČÍTÁVAJÍ komentáře správců stránky https://www.facebook.com/zidlickarna/.
Do soutěžních komentářů se rovněž NEZAPOČÍTÁVAJÍ komentáře, které byly učiněny po vyhlášení soutěže.
V případě neoprávněného požadování výhry si pořadatel vyhrazuje právo na toto jednání nereflektovat a v konečném důsledku uživatele vyloučit ze stránky https://www.facebook.com/zidlickarna/, jejího prohlížení a užívání.
Okamžikem vyhlášení výherce hra končí a proti jejímu výsledku se lze odvolat pouze při zcela jasném dokázání chyby v počítání komentářů, které se mohl administrátor stránky dopustit.
 
Kontaktování výherců:
1. Soutěžící je o výhře informován soukromou zprávou pořadatelem po skončení soutěže.
2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí–li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.
 
Všeobecná ustanovení:
1. Nárok na výhru nemají soutěžící, kteří nebyli vylosováni generátorem náhodných čísel viz. výše.
2. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
3. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice po skončení soutěže.
4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na adresu uvedenou v rámci soukromé zprávy v případě kontaktování výherce odešle výhru.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Ochrana osobní údajů
Chráníme vaše data. Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.
 
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 
Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem uchovávány. Pro účely soutěže a její vyhlášení budete kontaktováni pouze soukromou zprávou, zveřejněno bude pouze číslo výherního komentáře a iniciály. Pro účely zaslání výhry Vás požádáme o Vaši úplnou adresu, na kterou pouze zašleme výhru. Dále tyto údaje uchovávat nebudeme a po odeslání výhry budou smazány.
 
Vaše osobní údaje jsou tedy u nás v bezpečí.

NajduZboží.cz